Đẩy mạnh phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

5179 /UBND-KGVX V/v biện pháp quản lý, giám sát y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .
Thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tốt, không có ca dương tính mới nhưng nguy cơ vẫn thường trực. Các ngành, các cấp tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, dần hình thành nếp sống, ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng Chính phủ. Do vậy, đòi hỏi phải có phương thức quản lý, giám sát yếu tố dịch tể linh hoạt, phù hợp hơn. Trên cơ sở đề nghị của Tiểu ban Giám sát - Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống Covid-19 tại Tờ trình số 1680/TTr-SYT ngày 05/9/2020 đề nghị áp dụng các biện pháp quản lý, giám sát y tế đối với người từ thành phố Đà Nẵng về tỉnh Quảng Nam trong tình hình mới; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Tác giả: Ngọc Tuấn .
Thực hiện Quyết định 2372/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại các huyện, thị xã, thành phố: Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, tỉnh Quảng Nam để chuyển sang tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể - chính trị xã hội, địa phương và toàn thể nhân dân thực hiện các nội dung sau:
1495/SYT-NVY V/v tổ chức dịch vụ mai táng đảm bảo phòng chống dịch COVID-19
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .
V/v tổ chức dịch vụ mai táng đảm bảo phòng chống dịch COVID-19
4892 /UBND-KGVX V/v đón học sinh từ Đà Nẵng về Quảng Nam
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .
Qua xem xét đề xuất của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1530/LĐTBXH-LĐVL ngày 23/8/2020 về việc đón học sinh, sinh viên từ thành phố Đà Nẵng về lại tỉnh Quảng Nam; ý kiến của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 24/8/2020; Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
318 /TB-UBND Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .
Ngày 21/8/2020, đồng chí Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Sở, ngành: Y tế, Tài chính, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ỉnh. Tại điểm cầu 18 huyện, thị xã, thành phố; có đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo các phòng, ban và các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện
Các tin khác:
• 2020 /UBND V/v tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo y tế NCOVI
• 4730 /UBND-KGVX V/v phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
• 939/STTTT-BCVT V/v triển khai hướng dẫn cài đặt ứng dụng khai báo y tế NCOVI và quét mã QR code tại các điểm chốt chặn phòng chống dịch Covid-19
• 03 /CĐ-UBND Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
• 2093 /QĐ-UBND Về việc phong tỏa tạm thời các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thị xã Điện BànLiên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm