Đẩy mạnh phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

Công văn 1710/UBND-KGVX V/v hướng dẫn tạm thời cách ly y tế, theo dõi sức khỏe người từ các địa phương có ca dương tính với COVID-19 về Quảng Nam trong tình hình mới
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .
Để chủ động phòng, chống, không để dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng; UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố thực hiện ngay các nội dung sau đây:
2663 /UBND V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .
Thực hiện Công văn số 7138/UBND-KGVX ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 sau đây:
2636 /UBND V/v chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .
Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đã xuất hiện trở lại trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh sau hơn 90 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới; do đó,Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tình huống 1 tại Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 13/11/2010 của UBND thị xã về triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch ở cấp độ cao hơn, tập trung thực hiện các nội dung sau:
5179 /UBND-KGVX V/v biện pháp quản lý, giám sát y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .
Thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tốt, không có ca dương tính mới nhưng nguy cơ vẫn thường trực. Các ngành, các cấp tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, dần hình thành nếp sống, ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng Chính phủ. Do vậy, đòi hỏi phải có phương thức quản lý, giám sát yếu tố dịch tể linh hoạt, phù hợp hơn. Trên cơ sở đề nghị của Tiểu ban Giám sát - Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống Covid-19 tại Tờ trình số 1680/TTr-SYT ngày 05/9/2020 đề nghị áp dụng các biện pháp quản lý, giám sát y tế đối với người từ thành phố Đà Nẵng về tỉnh Quảng Nam trong tình hình mới; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Tác giả: Ngọc Tuấn .
Thực hiện Quyết định 2372/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại các huyện, thị xã, thành phố: Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, tỉnh Quảng Nam để chuyển sang tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể - chính trị xã hội, địa phương và toàn thể nhân dân thực hiện các nội dung sau:
Các tin khác:
• 1495/SYT-NVY V/v tổ chức dịch vụ mai táng đảm bảo phòng chống dịch COVID-19
• 4892 /UBND-KGVX V/v đón học sinh từ Đà Nẵng về Quảng Nam
• 318 /TB-UBND Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19
• 2020 /UBND V/v tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo y tế NCOVI
• 4730 /UBND-KGVX V/v phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm