Thông tin dự án đầu tư xây dựng

Bản đồ quy hoạch Khu đô thị số 7B (mở rộng)
Tải tệp đính kèm
Các lịch khác:
STTNội dung văn bảnLượt xem
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 21 items in 3 pages
11 Bản đồ quy hoạch Khu đô thị HERA COMPLEX RIVERSIDE 430
12 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 522
13 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 623
14 Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 558
15 2048 /UBND V/v huy động vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 1,416
16 Công văn số 1157/SXD-QLHT ngày 24/7/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc phổ biến các quy định pháp luật và khuyến cáo liên quan đến lĩnh vực nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh 1,189
17 Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 1,792
18 Công văn của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam V/v phổ biến các quy định của pháp luật về điều kiện bất động sản đưa vào kinh doanh, quy định xử phạt hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản 2,907
19 Thông báo số 166/TB-UBND ngày 02/4/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v tháo dỡ, di dời lều quán, ki-ốt, container,… xây dựng trái phép trên vỉa hè, lề đường, lòng đường, đất các dự án… liên quan đến hoạ 1,309
20 Công văn số 384/SXD-QHHT ngày 25/3/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc huy động vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh 1,779
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm