Thông tin dự án đầu tư xây dựng

Thông báo số 241b /TB-UBND ngày 01/6/2022 về Kết luận của đồng chí Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 30/5/2022
Tải tệp đính kèm
Các lịch khác:
STTNội dung văn bảnLượt xem
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 23 items in 3 pages
11 Bản đồ ghép diện tích đã GPMB với bản đồ quy hoạch khu đô thị Bách Đạt 603
12 Bản đồ quy hoạch Khu đô thị số 7B (mở rộng) 553
13 Bản đồ quy hoạch Khu đô thị HERA COMPLEX RIVERSIDE 555
14 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 656
15 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 772
16 Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 675
17 2048 /UBND V/v huy động vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 1,590
18 Công văn số 1157/SXD-QLHT ngày 24/7/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc phổ biến các quy định pháp luật và khuyến cáo liên quan đến lĩnh vực nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh 1,333
19 Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 1,916
20 Công văn của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam V/v phổ biến các quy định của pháp luật về điều kiện bất động sản đưa vào kinh doanh, quy định xử phạt hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản 3,080
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm