Khởi nghiệp sáng tạo

Hội LHPN thị xã Điện Bàn tổng kết giai đoạn I, Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”
Tác giả: Huyền Chi .
Ngày 14/01, Hội LHPN thị xã Điện Bàn đã tổ chức Hội nghị tổng kết giai đoạn I Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” và phát động “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế”.
Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với Nhân dân về khởi nghiệp sáng tạo năm 2021.
Tác giả: Ngọc Đức .
Sáng ngày 01/11, UBMTTQVN thị xã đã tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với Nhân dân về khởi nghiệp sáng tạo năm 2021. Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Phan Minh Dũng; Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc và Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Phan Ngọc Hải đồng chủ trì Hội nghị.
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 về công tác hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, tổng kết Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp miền Trung-Tây nguyên và Ngày khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ I-TechFest Quang Nam 2019
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 224/TB-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 về công tác hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, tổng kết Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp miền Trung-Tây nguyên và Ngày khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ I-TechFest Quang Nam 2019
Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định đánh giá, xét chọn ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định đánh giá, xét chọn ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thị xã Điện Bàn tổ chức tập huấn tư duy khởi nghiệp sáng tạo năm 2019.
Tác giả: Ngọc Đức .
Sáng ngày 7/6, Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn đã tổ chức tập huấn tư duy khởi nghiệp sáng tạo năm 2019.
Các tin khác:
• Quyết định số 4367/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND thị xã Điện Bàn về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thị xã Điện Bàn
• Dự án sản xuất video (phim) và truyền thông (Multi-entertainment).
• Quy trình sản xuất rau an toàn bằng phương pháp thủy canh
• Quyết định số 7379/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND thị xã Điện Bàn ban hành Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thị xã Điện Bàn, giai đoạn 2018-2025
• Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm