ĐƯỜNG DÂY NÓNG BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

CHỨC VỤ

1

Trần Úc

0914 153227

Chủ tịch UBND thị xã

2

Nguyễn Minh Hiếu

0901 122459

Phó chủ tịch UBND thị xã

3

Nguyễn Thanh Vỹ

0935 028629

Trưởng phòng TN&MT

4

Phạm Ngọc Anh

0913 416258

Phó trưởng phòng TN&MT, Tổ trưởng KTLN

5

Nguyễn Văn Dân

0905 080546

Cán bộ phòng TN&MT,

Tổ phó KTLN

6

Nguyễn Phước Pháp

0914 013318

Đội trưởng KT Công an thị xã, Tổ phó TKLN

7

Lê Trung Hai

0905 420289

Trưởng Công an thị xã

8

Vũ Đình Quang

0905 148523

Đội phó Đội KT Công an

thị xã

 

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm