ĐƯỜNG DÂY NÓNG BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

CHỨC VỤ

1

Trần Úc

0914 153227

Chủ tịch UBND thị xã

2

Phan Minh Dũng

0905 322545

Phó chủ tịch UBND thị xã

3

Lê Văn Cảm

0905 141982

Trưởng phòng TN&MT

4

Phạm Ngọc Anh

0913 416258

Phó trưởng phòng TN&MT, Tổ trưởng KTLN

5

Nguyễn Văn Dân

0905 080546

Cán bộ phòng TN&MT,

Tổ phó KTLN

6

Nguyễn Phước Pháp

0914 013318

Đội trưởng KT Công an thị xã, Tổ phó TKLN

7

Lê Trung Hai

0905 420289

Trưởng Công an thị xã

8

Vũ Đình Quang

0905 148523

Đội phó Đội KT Công an

thị xã

 

Thông báo

Thông báo số:248/TB-UBND ngày 22/5/2018 của UBND thị xã Điện Bàn Về việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Võ Như Ái và bảo vệ thi công đối với 13 hộ ảnh hưởng dự án Nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐT 607-giai đoạn 3 (Km14+000-Km14+565), đoạn qua phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn
Công văn số 771/UBND ngày 15/5/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v phối hợp trong công tác cưỡng chế, bảo vệ thi công tại dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐTT607, đoạn qua phường Điện Nam Trung
Thông báo số 232/TB-UBND ngày 15/5/2018 của UBND thị xã Điện bàn về việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt đối với hộ ông Võ Như Ái và các hộ tại dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 607 – giai đoạn 3, đoạn cuối tuyến qua khối phố Quảng Lăng 2, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn
Thông báo nghỉ Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5/2018
Thông báo về việc nộp hồ sơ để ban hành Quyết định tuyển dụng viên chức và phân công công tác đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi viên chức ngành giáo dục năm 2017 tại đơn vị thị xã Điện Bàn
Thông báo đăng ký sản phẩm dự thi Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thị xã Điện Bàn năm 2018Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm