ĐƯỜNG DÂY NÓNG BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

CHỨC VỤ

1

Trần Úc

0914 153227

Chủ tịch UBND thị xã

2

Nguyễn Minh Hiếu

0901 122459

Phó chủ tịch UBND thị xã

3

Lê Văn Cảm

0905 141982

Trưởng phòng TN&MT

4

Phạm Ngọc Anh

0913 416258

Phó trưởng phòng TN&MT, Tổ trưởng KTLN

5

Nguyễn Văn Dân

0905 080546

Cán bộ phòng TN&MT,

Tổ phó KTLN

6

Nguyễn Phước Pháp

0914 013318

Đội trưởng KT Công an thị xã, Tổ phó TKLN

7

Lê Trung Hai

0905 420289

Trưởng Công an thị xã

8

Vũ Đình Quang

0905 148523

Đội phó Đội KT Công an

thị xã

 

Thông báo

Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn về ban hành bảng chi tiết vị trí nhóm đất nông nghiệp thời kỳ 2015 -2019 của 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Điện Bàn (nay là thị xã).
Thông báo số 661/TB-UBND ngày 24/12/2018 của UBND thị xã Điện Bàn về nghỉ Tết Dương lịch năm 2018
Thông báo số 130/TB-PTQĐ ngày 17/12/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Thanh Quýt 2 (Khu vực trước ngõ ông Sâm), xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Thông báo số 129/TB-PTQĐ ngày 14/12/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số 162, tờ bản đồ địa chính số 13, thôn An Hà, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Hội đồng nhân dân thị xã Điện Bàn triệu tập tham dự kỳ họp thứ 09 HĐND thị xã Điện Bàn Khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Thông báo số 590/TB-UBND ngày 27/11/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v mời thi tuyển thiết kế kiến trúc các cầu qua sông Cổ Cò đoạn qua thị xã Điện Bàn.Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm