Danh sách người phát ngôn, thông tin báo chí


Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
1 Nguyễn Xuân Hà
Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn
0905.035234
0510. 3503555
xhadban@ gmail.com
2 Trần Công Thiết
Chánh Văn phòng HĐND &UBND thị xã Điện Bàn
0914.180007
0510. 3867256
trancongthiet.vpubnd@dienban.gov.vnLiên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm