Điện Bàn qua báo chí

ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN – THÁNG 10 NĂM 2017
Tác giả: Phòng VH&TT Điện Bàn .
Điểm tin báo chí viết về Điện Bàn tháng 10 năm 2017
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN – THÁNG 9 NĂM 2017
Tác giả: Phòng VH&TT Điện Bàn .
Điểm tin báo chí viết về Điện Bàn tháng 9 năm 2017
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN – THÁNG 8 NĂM 2017
Tác giả: Phòng VH&TT Điện Bàn .
Điểm tin báo chí viết về Điện Bàn tháng 8 năm 2017
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN – THÁNG 7 NĂM 2017
Tác giả: Phòng VH&TT Điện Bàn .
Điểm tin báo chí viết về Điện Bàn tháng 7 năm 2017
Quy hoạch vùng chuyên canh hoa màu Gò Nổi
Tác giả: CÔNG TÚ - PHẠM LỘC .
Vùng đất phù sa Gò Nổi (Điện Bàn) đang được quy hoạch xây dựng 24 cánh đồng chuyên canh cây hoa màu nhằm nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.
Các tin khác:
• Cẩm Sa - ngôi làng tiền hiền xứ QuảngLiên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm