Thông tin đấu giá quyền sử dụng đât

Tìm kiếm Xem Tất cả
Số hiển thị
STTNội dungLượt xem
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 21 items in 3 pages
1 Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất 293
2 Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất ở đối với 130 lô đất thuộc Khu dân cư Nam Điện An tại phường Điện An và phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 514
3 Thông báo 28/TB-BQL của Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng thị xã Điện Bàn về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 130 lô đất ở thuộc Khu dân cư Nam Điện An tại 598
4 Lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đâu giá quyền sử dụng đất ở tại Thôn Hà Đông và Thôn La Thọ 2, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn 1,425
5 Thông tin đấu giá 07 lô đất tại thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 1,414
6 41/TB-PTQĐ Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại tại thôn Thanh Quýt 2 (Khu vực trước ngõ ông Sâm), xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, thị xã Đ 1,204
7 37/TB-PTQĐ Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu Lô Tháp, thôn Lạc Thành Nam, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn 1,418
8 Thông báo bán đấu giá 17 lô đất tại thôn Phong Lục Tây, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn 4,133
9 Thông tin đấu giá 17 lô đất tại xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 2,967
10 Thông tin đấu giá 10 lô đất tại xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 2,615
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm