Thông tin lãnh đạo thị xã Điện Bàn

 1. Lãnh đạo Thị ủy Điện Bàn

 
 
 
  Họ và Tên : Đặng Hữu Lên

  Chức vụ: Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND

  ĐTDĐ : 0903.565.392

  ĐT cơ quan: 0235.3867342


 


 
Họ và Tên : Trần Úc

  Chức vụ: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã 

  Cơ quan: 0235.3767.678

  Email: tranucqn@gmail.com

 
2. Lãnh đạo HĐND thị xã Điện Bàn
 
   
  Họ và Tên : Ngô Văn Trịnh

  Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND thị xã

  ĐTDĐ : 0983.589544


  ĐT cơ quan: 0235.3741111
   
  Họ và Tên : Huỳnh Quang Trung

  Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

  ĐTDĐ : 0985.456.620

  ĐT cơ quan: 0235.3716353

 
3. Lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn

 
 
 

  Họ và Tên : Phan Minh Dũng

  Chức vụ: Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã

  ĐTDĐ: 0905.322.545

  Cơ quan: 0235.3867269

  Email: dungpmdb@gmail.com
   

  Họ và Tên : Nguyễn Đạt

  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thị xã

  ĐTDĐ: 0914.093469

  Cơ quan: 0235.3607555

  Email: datndb@gmail.com
   

  Họ và Tên : Nguyễn Xuân Hà

  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thị xã

  ĐTDĐ: 0905.035234

  Cơ quan: 0235.3503555

  Email: xhadban@gmail.com
 
4. Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã Điện Bàn
 
   

  Họ và Tên : Nguyễn Thị Xuân

  Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN thị xã

  ĐTDĐ: 0916.800.225

  Cơ quan: 0235.3867612

 
   
  Họ và Tên : Từ Thị Bích Hường

  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã

  ĐTDĐ: 0905.629.753
  Cơ quan: 0235.3716.116  

   
 
Họ và Tên : Phạm Thành Nhơn

  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã

  ĐTDĐ: 0905.224551
  Cơ quan: 0235.3867.340  

   
 
Họ và Tên : Nguyễn Văn Sáu

  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã

  ĐTDĐ: 0235.081.504

  Cơ quan: 0510.3758.517

   

Họ và Tên : Phan Ngọc Hải

  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã

  ĐTDĐ: 0905.333.289

  Cơ quan: 0235.3867.340
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm