Thông tin lãnh đạo thị xã Điện Bàn

 1. Lãnh đạo Thị ủy Điện Bàn

 
 
 
  Họ và Tên : Đặng Hữu Lên

  Chức vụ: TUV-Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND

  ĐTDĐ : 0903.565.392

  ĐT cơ quan: 0235.3867342

 
 Họ và Tên : Phan Minh Dũng

  Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thị ủy

  ĐTDĐ: 0905.322.545

  Cơ quan: 0235.3867269

  Email: dungpmdb@gmail.com

   Họ và Tên : Trần Úc

  Chức vụ: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã 

  Cơ quan: 0235.3767.678

  Email: tranucqn@gmail.com

 
2. Lãnh đạo HĐND thị xã Điện Bàn
 
   
  Họ và Tên : Ngô Văn Trịnh

  Chức vụ: UVBTV-Phó Chủ tịch HĐND thị xã

  ĐTDĐ : 0983.589544


  ĐT cơ quan: 0235.3741111
 
3. Lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn

 
   

  Họ và Tên : Nguyễn Đạt

  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thị xã

  ĐTDĐ: 0914.093469

  Cơ quan: 0235.3607555

  Email: datndb@gmail.com
   

  Họ và Tên : Nguyễn Xuân Hà

  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thị xã

  ĐTDĐ: 0905.035234

  Cơ quan: 0235.3503555

  Email: xhadban@gmail.com
 
4. Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã Điện Bàn
 
   
  Họ và Tên : Phan Ngọc Hải

  Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN thị xã

  ĐTDĐ: 0905.333.289

  Cơ quan: 0235.3867.340

 
   
  Họ và Tên : Phan Văn Phờ

  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã

  ĐTDĐ: 0905.629.753
  Cơ quan: 0235.3716.116  

    
  Họ và Tên : Trần Thị Hà

  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã

  ĐTDĐ: 0905.224551
  Cơ quan: 0235.3867.340  

   

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm