Vận động Nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng

Thư kêu gọi nhận phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Để ghi nhận những cống hiến, hy sinh của các Mẹ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ giành độc lập tự do cho dân tộc, đến nay thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã có 2.171 Mẹ được Đảng và nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng. Trong 200 Mẹ còn sống, có 76 Mẹ đã được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng, 124 mẹ chưa được nhận phụng dưỡng.Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm