Kết quả giải quyết đơn thư của tổ chức công dân

Công văn số 1150/UBND ngày 03/7/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v trả lời đơn kiến nghị của bà Đàm Thị Hường, trú tại khối phố Quảng Lăng 1, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thực hiện Công văn số 2241/UBND-TD ngày 24/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc kiểm tra, trả lời đơn của bà Đàm Thị Hường, trú tại khối phố Quảng Lăng 1, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn. Về nội dung này, UBND thị xã có ý kiến trả lời như sau:
Công văn số 1149/UBND ngày 03/7/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v trả lời ông Lê Văn Dũng, địa chỉ: khối phố 2A, phường Điện Nam Bắc
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Ngày 12/6/2019, Ủy ban nhân dân thị xã nhận đơn khiếu nại ghi ngày 16/5/2019 của ông Lê Văn Dũng, địa chỉ: khối phố 2A, phường Điện Nam Bắc (Đơn được Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đến theo Công văn số 161/BTCD-NV1 ngày 04/6/2019). Nội dung đơn khiếu nại như sau:
Công văn số 1132/UBND ngày 01/7/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v giải quyết nội dung đơn bà Võ Thị Ngọc, trú tại khối phố Quảng Lăng 2, phường Điện Nam Trung
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Ủy ban nhân dân thị xã nhận đơn của bà Võ Thị Ngọc, trú tại khối phố Quảng Lăng A (2), phường Điện Nam Trung(nhận qua đường bưu điện). Nội dung: Trình bày liên quan đến việc bà gửi đơn đến UBND thị xã nhưng đến nay vẫn chưa thấy trả lời. Sau khi xem xét nội dung đơn trên, Ủy ban nhân dân thị xã có ý kiến như sau:
Công văn số 1120/UBND ngày 28/6/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v hướng dẫn các ông: Nguyễn Hướng, Nguyễn Đăng Quyền, địa chỉ: thôn Bồ Mưng 2, xã Điện Thắng Bắc
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Ủy ban nhân dân thị xã nhận 03 đơn có tiêu đề khiếu nại lần lượt ghi ngày 22/3/2019, ngày 25/3/2019 và ngày 22/4/2019 của các ông: Nguyễn Hướng, Nguyễn Đăng Quyền (là con của ông Nguyễn Đăng Hảo, bà Huỳnh Thị Thắm, đều đã chết), địa chỉ: thôn Bồ Mưng 2, xã Điện Thắng Bắc. Sau khi xem xét đơn trên, theo Báo cáo số 44/BC-TTTX ngày 31/5/2019 của Thanh tra thị xã về kết quả kiểm tra, tham mưu xử lý đơn; UBND thị xã có ý kiến như sau:
Công văn số 1119/UBND ngày 28/6/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v hướng dẫn bà Nguyễn Thị Yến, trú tại thôn Hà Đông, xã Điện Hòa
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Ủy ban nhân dân thị xã nhận đơn kiến nghị ghi ngày 27/5/2019 của bà Nguyễn Thị Yến, trú tại thôn Hà Đông, xã Điện Hòa. Nội dung đơn: Kiến nghị thực hiện Điều 2 Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 07/3/2012 của Chủ tịch UBND huyện (nay là thị xã) về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, ở tại thôn Hà Đông, xã Điện Hòa. Sau khi xem xét nội dung trên và các hồ sơ liên quan, UBND thị xã có ý kiến như sau:
Các tin khác:
• Công văn số 961/UBND ngày 05/6/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v hướng dẫn bà Nguyễn Thị Vân, trú tại thôn Đông Khương 2, xã Điện Phương
• Công văn số 953/UBND ngày 04/6/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Lê Đông và 05 hộ dân tại thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ
• Công văn số 899/UBND ngày 29/5/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v trả lời đơn của bà Đặng Thị Thơm, trú tại khối phố Hà Quảng, phường Điện Dương
• Công văn số 875/UBND ngày 24/5/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v trả lời đơn bà Đặng Thị Lợt, trú tại khối phố Giang Tắc, phường Điện Ngọc
• Công văn số 868/UBND ngày 24/5/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v hướng dẫn ông Lê Doãn Nhạ, trú tại thôn Triêm Tây, xã Điện PhươngLiên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm