Lời nói đầu

LỜI NÓI ĐẦU
Tác giả: UBND Điện Bàn .
Điện Bàn, vùng đất “địa linh - nhân kiệt”. Lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Điện Bàn gắn liền với bao tên tuổi của các danh nhân, chí sĩ, những nhà văn hóa kiệt xuất, lưu lại cho đời sau bao bài học quý về truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần hiếu học, tư tưởng mở mang văn hóa, canh tân đất nước…

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm