Một số nhân vật lịch sử huyện Điện Bàn

HOÀNG DIỆU (1829 – 1882)
Tác giả: UBND Điện Bàn .
Trong suốt thời gian làm quan, bao giờ Hoàng Diệu cũng rất thanh liêm, có tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng trong công việc.
PHẠM PHÚ THỨ (1821-1882)
Tác giả: UBND Điện Bàn .
Một trí thức, đại thần triều Nguyễn, nhà canh tân nổi tiếng của Việt Nam thế kỷ XIX. Ông tên thật là Phạm Phú Hào (hay Phạm Hào),sau đổi là Phạm Phú Thứ , tự là Giáo Chi, hiệu Trúc Đường, biệt hiệu là Giá Viên, Trúc Ân, khi mất (5/2/1882), được triều đình Tự Đức ban tên thụy là Văn Ý Công.
NGUYỄN THÀNH Ý (1820-1897)
Tác giả: UBND Điện Bàn .
Nguyễn Thành Ý sinh năm Canh Thìn 1820, trong một gia đình có truyền thống hiếu học. Ông nguyên quán ở làng Túy La nhưng lại định cư tại làng Bất Nhị (nay là thôn Nhị Dinh 1, xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Lịch sử khoa bảng Quảng Nam mãi mãi vinh danh gia đình ông với danh hiệu "Ngũ tử đăng khoa" tặng cho 5 anh em Nguyễn Thành Ý là: Nguyễn Khắc Thân, Nguyễn Chánh Tâm, Nguyễn Tu Kỷ
PHẠM HỮU NGHI (1798-1862)
Tác giả: UBND Điện Bàn .
Danh thần triều Nguyễn, từng làm quan trải ba triều Minh Mạng (1820-1841), Thiệu Trị (1841–1847) và Tự Đức (1848-1883).
TRẦN ĐĂNG LONG (1760 – 1828)
Tác giả: UBND Điện Bàn .
Trần Đăng Long là một võ quan có nhiều công lao đầu triều Nguyễn, ông chủ yếu lập nghiệp và làm quan dưới hai triều Gia Long (1802-1820) và Minh Mạng (1820-1841). Tuy nhiên, cuộc đời và sự nghiệp của ông vẫn còn ít người am tường.
Các tin khác:
• PHAN THANH (1908-1939)
• LÊ ĐÌNH DƯƠNG (1894-1919)
• MAI DỊ ( 1884-1928)
• PHAN THÀNH TÀI (1878-1916)
• PHAN THÚC DUYỆN (1873-1944)

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm