Điện Bàn - Đất và Người trong lịch sử

IV - “ĐỊA LINH” SINH “NHÂN KIỆT”
Tác giả: UBND Điện Bàn .
Qua các thời kỳ lịch sử, vùng đất Điện Bàn đã sinh thành biết bao anh tài - những người đã đem hết tài năng, trí tuệ và tâm huyết đóng góp cho sự nghiệp dựng nước, giữ nước, xây dựng đất nước. Gắn liền với các sự kiện trọng đại, ở mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước đều có sự tham gia tích cực của những người con ưu tú đất Điện Bàn.
III.MỘT VÙNG “ĐỊA LINH”
Tác giả: UBND Điện Bàn .
Nhiều người đã nói đến những yếu tố “địa linh” của vùng đất Điện Bàn nhưng nói một cách cặn kẽ là chuyện “khó có thể”. Khi viết về vùng đất Thuận - Quảng, Dương Văn An ở thời Mạc có luận bàn trong sách “Ô Châu cận lục”: “Từ khi có trời đất - liền có ngay núi sông này, có ngay nhân vật này. Vì từ sau khi trời đất đã mở mang thì núi sông mới xuất hiện, núi sông đã có sẵn thì nhân vật mới sản s
II. “ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU”
Tác giả: UBND Điện Bàn .
1.Điện Bàn được khai khẩn thành một vùng đất trù phú của xứ Đàng Trong. Huyện Điện Bàn khi còn gọi là phần lãnh thổ của Amaravati (ChamPa) đã có sản xuất nông nghiệp với nhiều giống cây trồng khác nhau, biết làm thủy lợi và có những công trình kiến trúc độc đáo. Nhưng phải từ khi trở thành bộ phận lãnh thổ của Đại Việt, trải qua các thời Trần – Lê – Mạc đến thời các Chúa Nguyễn, với những lu
I. Mấy nét về địa lý hành chính qua các giai đoạn lịch sử
Tác giả: UBND Điện Bàn .
Theo “Đại nam Nhất thống chí” của Quốc sử quán triều Nguyễn, vùng đất Điện Bàn xưa thuộc đất Việt Thường Thị của các vua Hùng. Nhưng kể từ khi phong kiến Trung Hoa xâm lược và thống trị nước ta, vùng đất Điện Bàn (Quảng Nam) cũng chịu chung số phận bị phong kiến Trung Hoa đô hộ.
ĐIỆN BÀN - ĐẤT VÀ NGƯỜI TRONG LỊCH SỬ
Tác giả: UBND Điện Bàn .
Điện Bàn hiện nay có diện tích tự nhiên 214,28km2, với gần hai trăm ngàn dân số, là một huyện đồng bằng ven biển thuộc tỉnh Quảng Nam, trải dài từ 15o50’ đến 15o 57’ vĩ bắc và từ 108o đến 108 20’ kinh độ đông, cách thành phố Tam Kỳ 48 km về phía Nam, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 25km về phía Bắc, phía bắc giáp với thành phố Đà Nẵng, phía nam giáp với huyện Duy Xuyên, phía Đông Nam giáp với th

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm