Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 17 GoPage size:
203 Hải Nguyễn Đình Hải Phó Chủ tịch UBND
Xã Điện Quang
0905. 512 556
209 Thanh Nguyễn Văn Thanh Phó Chủ tịch UBND
Xã Điện Tiến
0905.540.023
0510 3 754 350
nthanhdt@gmail.com
214 Minh Nguyễn Văn Minh Phó Chủ tịch UBND
Phường Điện Nam Trung
0905 694 363
vanminhnguyen1990@gmai8l.com
212 Phước Thân Văn Phước Phó Chủ tịch UBND
Phường Điện Nam Đông
0972.946.099
213 Tuấn Lê Thanh Tuấn PCT UBND
Phường Điện Nam Bắc
0905.553.174
202 Câu Nguyễn Văn Câu Phó bí thư
Xã Điện Thắng Nam
0905. 271 045
210 Lời Đỗ Như Lời PCT HĐND
Xã Điện Thắng Nam
0987.112.387
216 Thành Nguyễn Đức Thành Phó Chủ tịch UBND
Xã Điện Thắng Bắc
0904.904 009
3.769.188
208 Nhân Trương Công Nhân Phó Chủ tịch UBND
Xã Điện Thắng Trung
0905.519 475
217 Khoa Trần Công Khoa Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Xã Điện Phước
0914 444 014
05103741533
200 Hồng Nguyễn Văn Hồng Phó Chủ tịch UBND
Xã Điện Hồng
0905233189
0235.3 741 031
nguyenvanhong78@gmail.com
206 Đạo Đoàn Công Đạo Phó Chủ tịch UBND
Xã Điện Phương
0905.800.200
218 Lĩnh Dương Ngọc Lĩnh Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Xã Điện Minh
0935 326 632
3.867.505
222 thư Văn thư Văn thư
ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN THỊ XÃ
3.716.603
3.716.603
219 Sơn Trần Văn Sơn Phó Chủ tịch UBND
Phường Điện An
0907.116.576
05103867511
vansondiachinh@gmail.com
225 phòng Văn phòng Văn phòng
CHI NHÁNH THỦY LỢI ĐIỆN BÀN
3.867.351
3.867.351
228 Sang Nguyễn Văn Sang Phó CHT-Động viên
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ XÃ
0986 802 030
05103758997
226 phòng Văn phòng Văn phòng
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
2.213.505
3.758.148
198 Tính Nguyễn Thị Tính Văn thư
TÒA ÁN
0934 899 357
3 876 336
nguyenthitinhtadb@gmail.com
230 phòng Văn phòng Văn thư
TRUNG TÂM Y TẾ
0905 217 189
3.867.842
3.867.842

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm