Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 18 GoPage size:
191 Tuấn Lê Ngọc Tuấn Phó Chủ tịch
HỘI NÔNG DÂN
905.867.839
3.716.964
194 Phước Nguyễn Văn Phước Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Phường Điện An
0914.093.474
05103867511
vanphuoc1965@gmail.com
206 Thắng Phạm Thắng Chủ tịch HĐND
Xã Điện Minh
00905380481
197 Tuân Nguyễn Hữu Tuân Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Xã Điện Hồng
0984.614.615
3.741.031
209 Dinh Nguyễn Đình Dinh Chủ tịch HĐND
Xã Điện Phước
0905.233.426
05103741533
dinhubnd.dienphuoc@gmail.com
193 Thu Lê Đức Thu Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Xã Điện Phương
914.900.062
05103 867 624
ducthudp@gmail.com
205 Hoan Trần Phước Hoan Chủ tịch UBND
Xã Điện Thắng Bắc
0905.345.481
196 Hải Nguyễn Văn Hải Phó Bí thư-Chủ tịch UBND
Xã Điện Hòa
0979.534.516
3.753.265
haidienhoa@gmail.com
219 Dũng Đặng Công Dũng Phó Chủ tịch HĐND
Phường Điện Ngọc
0905.155.059
195 Đợi Lê Tự Đợi Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Xã Điện Thắng Trung
0905.558.353
letudoi@gmail.com
199 Một Nguyễn Văn Một Phó bí thư
Xã Điện Thắng Nam
01282.766.066
198 Lộc Trần Vĩnh Lộc PCT HĐND
Phường Điện Nam Bắc
0905.929.307
201 Thọ Nguyễn Hữu Thọ Phó bí thư, PCT HĐND
Phường Điện Nam Đông
0903.549.509
3.946.065
220 Sương Đặng Thị Sương Phó bí thư
Phường Điện Nam Trung
0905564846
200 Diên Đỗ Diên Phó Bí thư - Chủ tịch UBND
Xã Điện Tiến
0905 716 764
0510 3 754 645
dodien.dientien@gmail.com
207 Sương Phan Thị Thu Sương Phó Chủ tịch UBND
Xã Điện Thọ
01699.350.177
phanthithusuong204@gmail.com
208 Thành Lê Thành Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Xã Điện Quang
0914.020.409
202 Tình Trần Tình Phó Bí thư -Chủ tịch UBND
Xã Điện Trung
913.443.921
3.759.268
203 Lộc Phạm Lộc Phó Giám đốc
TRUNG TÂM VHTT-TTTH
0905.245.479
phamloc30@gmail.com
212 Đích Phạm Ngọc Đích Phó Chủ tịch HĐND
Phường Điện Dương
0905659384Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm