Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 17 GoPage size:
187 Sương Phan Thị Thu Sương Chủ tịch UBND
Xã Điện Thọ
01699.350.177
phanthithusuong204@gmail.com
192 Đích Phạm Ngọc Đích Phó Chủ tịch HĐND
Phường Điện Dương
0905659384
203 phòng Văn phòng
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
02353 714 239
183 Lộc Phạm Lộc Phó Giám đốc
TRUNG TÂM VHTT-TTTH
0905.245.479
phamloc30@gmail.com
210 Nam Võ Minh Nam Phó Chủ tịch HĐND
Phường Vĩnh Điện
0905.758.405
namvinhdien2011@gmail.com
216 Hà Nguyễn Vân Hà Phó Chủ tịch UBND
Xã Điện Trung
0000
214 Hải Nguyễn Đình Hải Phó Chủ tịch UBND
Xã Điện Quang
0905. 512 556
217 Ái Lê Hữu Ái Bí thư
Xã Điện Thọ
0936.128.174
211 Phước Thân Văn Phước Phó Chủ tịch UBND
Phường Điện Nam Đông
0972.946.099
215 Thanh Nguyễn Văn Thanh Phó Chủ tịch UBND
Xã Điện Tiến
0905.540.023
0510 3 754 350
nthanhdt@gmail.com
221 Minh Nguyễn Văn Minh Phó Chủ tịch UBND
Phường Điện Nam Trung
0905 694 363
vanminhnguyen1990@gmai8l.com
220 Tuấn Lê Thanh Tuấn PCT UBND
Phường Điện Nam Bắc
0905.553.174
218 Nhân Trương Công Nhân Phó Chủ tịch UBND
Xã Điện Thắng Trung
0905.519 475
219 Lời Đỗ Như Lời PCT HĐND
Xã Điện Thắng Nam
0987.112.387
213 Câu Nguyễn Văn Câu Phó bí thư
Xã Điện Thắng Nam
0905. 271 045
222 Thành Nguyễn Đức Thành Phó Chủ tịch UBND
Xã Điện Thắng Bắc
0904.904 009
3.769.188
208 Đạo Đoàn Công Đạo Phó Chủ tịch UBND
Xã Điện Phương
0905.800.200
224 Khoa Trần Công Khoa Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Xã Điện Phước
0914 444 014
05103741533
205 Hồng Nguyễn Văn Hồng Phó Chủ tịch UBND
Xã Điện Hồng
0905233189
0235.3 741 031
nguyenvanhong78@gmail.com
229 Lĩnh Dương Ngọc Lĩnh Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Xã Điện Minh
0935 326 632
3.867.505Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm