Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 17 GoPage size:
1 Lên Đặng Hữu Lên Bí thư
Thường trực Thị ủy
0903.565392
3.867.269
lendh@dienban.gov.vn
2 Dũng Phan Minh Dũng Phó bí thư thường trực
Thường trực Thị ủy
0905.322.545
0235.3.867.269
dungpmdb@gmail.com
101 Vân Trần Hải Vân Trưởng ban
Ban Tổ chức Thị ủy
0914.152.824
haivantranvd@gmail.com
87 Cường Trịnh Cường Chủ nhiệm
Ủy ban kiểm tra Thị ủy
0905.922.509
trinhcuongdienan@gmail.com
66 UBKT Văn phòng UBKT Văn phòng UBKT
Ủy ban kiểm tra Thị ủy
3.867.389
68 BTG Văn phòng BTG Văn phòng BTG
Ban Tuyên giáo Thị ủy
3.867.813
67 Thu Trần Văn Thu Trưởng ban
Ban Tuyên giáo Thị ủy
903.568.099
3.867.516
10thubtg@dienban.gov.vn
5 Phờ Phan Văn Phờ Phó ban
Ban Dân vận Thị ủy
0916.800.225
3.867.612
69 Kế Trần Thế Kế Giám đốc Trung tâm
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
0905.160.360
05103758401
Keqnam@gmail.com
70 Trịnh Ngô Văn Trịnh Phó Chủ tịch HĐND
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
983.589.544
3.741.111
ngovantrinhdb@dienban.gov.vn
111 Hằng Nguyễn Thị Thúy Hằng Phó Chủ tịch
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
0917 027 555
102 Úc Trần Úc Chủ tịch UBND
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
0914.153227
3.867540
tranuc.ubnd@dienban.gov.vn
12 Hoàng Nguyễn Ngọc Hoàng Phó Văn phòng
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
0905.627.040
3.716.680
ngochoangpytdb@gmail.com
3 Long Lê Thanh Long Chánh văn phòng
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
0985.533246
0235.3504 555
lethanhlong.vpubnd@dienban.gov.vn
4 Lực Đặng Hiệp Lực Trưởng phòng
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
0906.574.850
0235.3.633.555
hluc1964@gmail.com
113 Nhựt Võ Kim Nhựt Trưởng phòng
PHÒNG NỘI VỤ
0905.255.137
kimnhutnoivu@gmail.com
108 Quang Trần Hồng Quang Phó Trưởng phòng
PHÒNG KINH TẾ
0905.850.858
thquangdb@gmail.com
6 Chơi Nguyễn Đức Chơi Trưởng phòng
PHÒNG KINH TẾ
0905.233.018
0235. 3.503 375
Choikinhtedienban@gmail.com
7 Tân Ngô Văn Tân Phó Trưởng phòng
PHÒNG KINH TẾ
0905 944 800
0235.3 867 786
8 Trị Trần Thị Trị Trưởng phòng
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
905.372.072
3.767.917Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm