Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 18 GoPage size:
1 Lên Đặng Hữu Lên Bí thư
Thường trực Thị ủy
0903.565392
3.867.269
lendh@dienban.gov.vn
2 Úc Trần Úc Chủ tịch UBND
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
0914.153227
3.867540
tranuc.ubnd@dienban.gov.vn
3 Dũng Phan Minh Dũng Phó Chủ tịch UBND thị xã
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
0905.322.545
0235.3.867.269
dungpmdb@gmail.com
4 Đạt Nguyễn Đạt Phó Chủ tịch UBND thị xã
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
0914.093.469
0235.3.607 555
datndb@gmail.com
5 Hà Nguyễn Xuân Hà Phó Chủ tịch UBND thị xã
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
0905.035.234
0235.3503 555
xhadban@gmail.com
6 Nhựt Võ Kim Nhựt Chánh văn phòng
Văn phòng Thị ủy
905.255.137
3.867.201
nhutvp@dienban.gov.vn
7 Nhung Đặng Thị Nhung Phó Chánh văn phòng
Văn phòng Thị ủy
1.694.251.289
3.758.746
dtnhung@dienban.gov.vn
8 toán Kế toán Kế toán
Văn phòng Thị ủy
3.758.746
9 tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Văn phòng Thị ủy
2.213.751
cntthuyenuydb@gmail.com
10 thư Văn thư Văn thư
Văn phòng Thị ủy
2.213.750
3.867.861
11 Sơn Võ Thanh Sơn Phó ban
Ban Tổ chức Thị ủy
0935.212.946
3.758.065
12 Kịch Ngô Kịch Phó trưởng ban
Ban Tổ chức Thị ủy
0914.022.014
3.867.312
nguyenducmen.btc@dienban.gov.vn
13 Kế Trần Thế Kế Giám đốc Trung tâm
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
0905.160.360
05103758401
Keqnam@gmail.com
14 BTC Văn phòng BTC Văn phòng BTC
Ban Tổ chức Thị ủy
3.867.312
15 UBKT Văn phòng UBKT Văn phòng UBKT
Ủy ban kiểm tra Thị ủy
3.867.389
16 Thu Trần Văn Thu Trưởng ban
Ban Tuyên giáo Thị ủy
903.568.099
3.867.516
10thubtg@dienban.gov.vn
17 Chiến Nguyễn Đình Chiến Phó trưởng ban
Ban Tuyên giáo Thị ủy
914.103.058
3.867.813
nguyen54@dienban.gov.vn
18 BTG Văn phòng BTG Văn phòng BTG
Ban Tuyên giáo Thị ủy
3.867.813
19 Bê Hồ Đắc Bê Trưởng ban
Ban Dân vận Thị ủy
0935.076.298
hodacbe.bdv@dienban.gov.vn
20 Vũ Thân Trọng Vũ Giám đốc
Trung tâm PT CCN-TM-DV
914.152.552
3.949.959

Thông báo

Thông báo số 404/TB-UBND ngày 14/8/2018 của UBND thị xã Điện Bàn về kết luận của đồng chí Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT 06 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 06 tháng cuối năm 2018
Thông báo số 1807/TB-SGTVT ngày 18/7/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc khuyến cáo và hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính cấp "Phù hiệu xe tải"
Thông báo số 29/TB-HĐND ngày 25/6/2018 của Hội đồng nhân dân thị xã Điện Bàn về thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã Khóa XI
Công văn số 129/CAT-PV11-PC66 ngày 19/6/2018 của Công an tỉnh Quảng Nam về việc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh mặt phố.
Công văn số 1034/SNV-CCVC ngày 11/6/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc học bổng thạc sĩ chính sách công.
Thông báo số 64/TB-MTTQ-BTT ngày 11/6/2018 của Ban Thường trực - Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn về việc Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV
Công văn số 2906/UBND-NC ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP HCMLiên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm