Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 18 GoPage size:
1 Lên Đặng Hữu Lên Bí thư
Thường trực Thị ủy
0903.565392
3.867.269
lendh@dienban.gov.vn
2 Úc Trần Úc Chủ tịch UBND
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
0914.153227
3.867540
tranuc.ubnd@dienban.gov.vn
3 Dũng Phan Minh Dũng Phó Chủ tịch UBND thị xã
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
0905.322.545
0235.3.867.269
dungpmdb@gmail.com
4 Đạt Nguyễn Đạt Phó Chủ tịch UBND thị xã
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
0914.093.469
0235.3.607 555
datndb@gmail.com
5 Hà Nguyễn Xuân Hà Phó Chủ tịch UBND thị xã
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
0905.035.234
0235.3503 555
xhadban@gmail.com
81 Hội Nguyễn Hội BTCB-Trưởng phòng
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH
0914.080.817
3.867.295
hoitckh@gmail.com
82 Cảm Lê Văn Cảm BTCB-Trưởng phòng
PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG
0905141982
3.716.221
165 Quang Trần Hồng Quang Phó Trưởng phòng
PHÒNG KINH TẾ
0905.850.858
thquangdb@gmail.com
86 Kinh Phạm Hữu Kinh Phó Trưởng phòng
PHÒNG KINH TẾ
0983.026.239
0235.3 867 786
kinhnn.ptnt@gmail.com
87 Ngọ Lê Văn Ngọ Phó Trưởng phòng
PHÒNG KINH TẾ
1.205.664.562
3.867.788
Levanngo66@gmail.com
96 Trị Trần Thị Trị Trưởng phòng
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
905.372.072
3.767.917
91 phòng Văn phòng Văn phòng
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
3.867.383
3.867.383
88 Ngọc Nguyễn Tấn Ngọc BTCB-Trưởng phòng
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
0914.022.825
3509 555
tanngocpgd@gmail.com
89 Hoàng Trần Công Hoàng Phó Trưởng phòng
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
0905 119 914
3867 486
hoanggdth@gmail.com
90 Nên Trương Công Nên Phó Trưởng phòng
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
0905.208.657
3757 456
truongcongnen@gmail.com
92 Hoàng Nguyễn Ngọc Hoàng Trưởng phòng
PHÒNG Y TẾ
0905.627.040
3.716.680
ngochoangpytdb@gmail.com
94 phòng Văn phòng Văn phòng
PHÒNG Y TẾ
3.716.680
93 Niên Trương Công Niên PBTCB-Phó Trưởng phòng
PHÒNG Y TẾ
0903.577.746
3.995.333
95 Hoành Nguyễn Đức Hoành Chi cục trưởng
CHI CỤC THỐNG KÊ
0905.758.403
3767 595
hoanhnd1959@gmail.com
69 Tuy Nguyễn Đức Tuy Phó Văn phòng
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
0905.167.522
3.743.555
nguyenductuy.vpubnd@dienban.gov.vnLiên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm