Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Công thương
Thẩm định nhiệm vụ khảo sát về lĩnh vực điện và thuỷ lợi
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế
a. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị phê duyệt của đại diện chủ đầu tư về việc đề nghị nhiệm vụ khảo sát về lĩnh vực điện và thuỷ lợi( 02 tờ )
- Đề cương nhiệm vụ khảo sát do đơn vị chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn lập ( nếu có ) ( 09 bộ )
- Các văn bản pháp lý liên quan đến chủ trương và nguồn vốn đầu tư
b. Thời gian giải quyết hồ sơ:
Không quá 10 ngày làm việc. Trong đó, phòng Kinh tế không quá 07 ngày làm việc
cLiên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm