Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Lao động thương binh - xã hội
Hồ sơ đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà Mẹ VNAH
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
1. Hồ sơ thủ tục gồm:

- Bản khai theo mẫu (8 bản)

- Bản photo Bằng Tổ Quốc ghi công (mỗi Liệt sỹ 02 bản)

2. Thời gian giải quyết: 10 ngày

3. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý

- Phòng Lao động – thương binh và xã hội: 07 ngày.

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 03 ngày.

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm