Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Lao động thương binh - xã hội
Hồ sơ đề nghị trợ cấp ưu đãi đối với học sinh, sinh viên là con đối tượng chính sách
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
1. Hồ sơ thủ tục gồm:

- 2 bản khai xin cấp sổ trợ cấp ưu đãi HS – SV (mẫu 01)

- 2 giấy khai sinh của con thương binh, bệnh binh người hưởng chính sách như thương binh (bản chính hoặc bản sao)

- 2 giấy xác nhận tại trường nơi học sinh đang học

- 2 ảnh 3x4

- 2 bản photo thẻ thương binh, bệnh binh có công chứng

2. Thời gian giải quyết: 05 ngày

3. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ

- Phòng Lao động – thương binh và xã hội: 03 ngày.

- Bộ phận Tiếp nh

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm