Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Lao động thương binh - xã hội
Hồ sơ giải quyết chế độ chính sách theo quyết định số: 290/2005/QĐ-TTg của Chính phủ
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
1.Hồ sơ thủ tục gồm:

- Bản khai

- Bản photo Lý lịch Đảng, QĐ nghỉ hưu, phiếu cá nhân…có công chứng.

- Công văn đề nghị của xã (theo mẫu).

2. Thời gian giải quyết: 15 ngày

3. Các cơ quản có trách nhiệm xử lý hồ sơ:

- Phòng Lao động – thương binh và xã hội: 12 ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 03 ngày.

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm