Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Lao động thương binh - xã hội
Xét công nhận chế độ hưởng chính sách đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (không áp dụng cho đối tượng đang phục vụ trong quân đội, công an nhân dân)
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
* Hồ sơ gồm: (02 bộ)

1. Bản khai (theo mẫu)

2. Giấy chứng nhận bị thương (mẫu số 5-TB1):

a) Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương:

- Người bị thương thuộc cơ quan cấp huyện (kể cả các doanh nghiệp đóng trên địa bàn) hoặc thuộc cấp xã do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp.

b) Căn cứ cấp giấy chứng nhận bị thương: giấy ra viện sau khi điều trị vết thương và một trong các giấy tờ sau:

- Trường hợp bị thương

+ Dũng cảm đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm