Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Lao động thương binh - xã hội
Hồ sơ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng.
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
1. Hồ sơ thủ tục gồm: (02 bộ)

- Bản khai (mẫu số 10-CC1)

- Bản photo có công chứng giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước” hoặc Huân chương, Huy chương kháng chiến.

2. Thời gian giải quyết : 10 ngày

3. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ

- Phòng Lao động – thương binh và xã hội: 07 ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 03 ngày.

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm