Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Lao động thương binh - xã hội
Xét công nhận và giải quyết trợ cấp liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
* Hồ sơ gồm: (02 bộ)

1. Bản khai, giấy chứng nhận tình hình TNLS (theo mẫu)

2. Giấy báo tử (mẫu số 3-LS1)

a) Thẩm quyền cấp giấy báo tử:

- Người hy sinh thuộc cơ quan cấp huyện hoặc xã, thị trấn kể cả doanh nghiệp đóng trên địa bàn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp.

b) Căn cứ cấp giấy báo tử: phải có một trong các giấy tờ sau:

- Trường hợp hy sinh:

+ Dũng cảm đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội là tội phạm được q

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm