Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Lao động thương binh - xã hội
Hồ sơ giải quyết khó khăn đột xuất
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
1. Hồ sơ thủ tục gồm: (02 bộ)

- Đơn xin giải quyết khó khăn đột xuất có xác nhận của UBND xã, thị trấn.

2. Thời gian giải quyết : 10 ngày

3. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ

- Phòng Lao động – thương binh và xã hội: 07 ngày

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 03 ngày.

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm