Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Đầu tư xây dựng
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
1.Hồ sơ thủ tục

- Tờ trình đề nghị phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của chủ đầu tư: 03 bản chính;

- Quyết định chọn thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật;

- Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật (09 bộ) theo đúng quy định hiện hành của nhà nước gồm:

+ Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật và tính toán kết cấu,

+ Thiết kế bản vẽ thi công,

+ Dự toán,

+ Báo cáo kết quả khảo sát (nếu có khảo sát).

2.Thời gian giải quyết: 20 ngày

3. Cơ quan có trách nhiệm xử

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm