Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Đầu tư xây dựng
Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
1. Hồ sơ thủ tục gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán công trình của chủ đầu tư: 3 bản chính

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán công trình (9 bản chính) gồm: Thuyết minh, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, bảng tính toán kết cấu;

- Hồ sơ khảo sát (nếu có) 01 bản chính;

- Biên bản nghiệm thu khảo sát (nếu có) 01 bản chính;

- Báo cáo kết quả khảo sát (nếu có

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm