Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Đầu tư xây dựng
Thẩm định Quyết toán
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
1.Hồ sơ thủ tục gồm:

1.1- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư: 01 bản gốc.

1.2- Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định hiện hành: (01 bản gốc).

1.3- Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA của Báo cáo quyết toán (01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực).

1.4- Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực).

1.5- Các biên bản nghiệm

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm