Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Đầu tư xây dựng
Thẩm định kết quả đấu thầu, chỉ dịnh thầu
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
1.Hồ sơ thủ tục gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả chỉ định thầu của chủ đầu tư : 02 tờ gốc.

- Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu (chỉ định thầu) được duyệt: (01 bộ sao có chứng thực)

- Các biên bản đóng thầu, mở thầu và các biên bản về thầu xét thầu hoặc Biên bản xét hồ sơ đề xuất (chỉ định thầu): 02 bộ gốc.

- Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề xuất (chỉ định thầu) và đĩa ghi dữ liệu dự thầu, đề xuất của các nhà thầu tham gia dự thầu: 01 bộ sao

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm