Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Đầu tư xây dựng
Thẩm định kế hoạch đấu thầu
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
1.Hồ sơ thủ tục gồm:

- Tờ trình và Kế hoạch đấu thầu của chủ đầu tư: 02 bộ gốc;

- Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật: 01 bản sao.

2.Thời gian giải quyết : 10 ngày

3. Các cơ quan có trách nhiệm xử lý hồ sơ

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: 07 ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 03 ngày.

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm