Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Đầu tư xây dựng
Thẩm định hồ sơ mời thầu
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
1. Hồ sơ thủ tục gồm :

- Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ mời thầu và danh sách ngắn (Nếu là đấu thầu hạn chế) của chủ đầu tư: 02 bản gốc.

- Hồ sơ mời thầu: 03 bộ gốc.

- Hồ sơ năng lực của đơn vị lập Hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá HSDT.

- Hồ sơ năng lực của các nhà thầu tham gia đấu thầu (Nếu là đấu thầu hạn chế): 01 bộ gốc.

- Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu (02 bản sao có chứng thực)

2. Thời gian giải quyết: 20 ngày


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm