Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Đầu tư xây dựng
Thẩm định hồ sơ hồ sơ yêu cầu (đối với các công trình chỉ định thầu)
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
1. Hồ sơ thủ tục gồm :

- Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu: 02 bản gốc.

- Hồ sơ yêu cầu: 03 bộ gốc.

- Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu (02 bản sao có chứng thực).

2. Thời gian giải quyết : 20 ngày

3. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: 16 ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 04 ngày.


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm