Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Tư pháp
1. Quy định chung: Các giấy tờ cá nhân và các giấy tờ có liên quan đến yêu cầu chứng thực được quy định tại Điều này phải nộp bản sao có chứng thực. Trường hợp bản sao không chứng thực thì phải xuất t
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
1. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài:

a. Thủ tục hồ sơ:

- Bản chính hợp pháp

- Bản sao cần chứng thực

b. Thời gian giải quyết

- Giải quyết trong ngày từ 200 bản trở lại

- Giải quyết không quá 02 ngày từ 200 bản trở lên.

c. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng Tư Pháp.

2. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài

a. Thủ tục hồ sơ:

- Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu, giấy


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm