Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Tư pháp
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
Phòng ban xử lý: Phòng Tư pháp
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết: Giải quyết ngay; trường hợp phức tạp thì thời gian giải quyết 01 ngày; trường hợp có yêu cầu chứng thực tại nhà riêng thì thời gian giải quyết không quá 02 ngày. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết : Phòng Tư Pháp.
Hồ sơ kèm theo
1/ Trường hợp chứng thực tài sản của người chưa thành niên, người bị mất năng lực hành vi dân sự, hạn c
2/ Phiếu yêu cầu chứng thực
3/ Chứng minh nhân dân của người làm chứng hoặc


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm