Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Tư pháp
Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
Số ngày xử lý: 3
Phòng ban xử lý: Phòng Tư pháp
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết: - 03 ngày đối với hồ sơ thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính; trong trường hợp phức tạp cần phải xác minh thêm, thì thời gian xác minh không quá 05 ngày và được cộng vào thời gian giải quyết nêu trên. - 01 (một) ngày đối với hồ sơ bổ sung hộ tịch. Một số nội dung có liên quan : - Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên ho


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm