Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Tư pháp
Cấp lại bản chính Giấy khai sinh
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
Trong trường hợp bản chính Giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà Sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được, thì được cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

1. Thủ tục hồ sơ

Người yêu cầu cấp lại bản chính Giấy khai sinh nộp Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh (theo mẫu) và bản chính hoặc bản sao Giấy khai sinh cũ (nếu có).

2. Thời


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm