Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Tư pháp
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
1. Thủ tục hồ sơ

Người yêu cầu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch có thể gửi văn bản đề nghị (qua đường bưu điện) yêu cầu UBND quận, huyện nơi lưu trữ sổ hộ tịch để thực hiện cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch.

2. Thời gian giải quyết: 01 ngày.

3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng Tư Pháp.


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm