Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Đất đai
Cấp đổi giấy chứng nhận cho thửa đất (được hình thành do hợp nhiều thửa đất thành một thửa và hợp nhiều tài sản thành một tài sản, không có trích đo, không có nhà)
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
Số ngày xử lý: 21
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: 1. Hồ sơ lập thành một (01) bộ, gồm: 1.1. Đơn xin cấp đổi, cấp lại (mẫu số 16/ĐK). 1.2. Giấy chứng nhận QSD đất (bản gốc).

2. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại VPĐKQSDĐ cấp huyện;
Bước 2: Trong thời hạn không quá mười bảy (13) ngày làm việc, VPĐKQSDĐ cấp huyện có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
- Kiểm tra hồ sơ, xác nhận đủ điều kiện hay


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm