Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Đất đai
Cấp lại Giấy chứng nhận cho trường hợp Giấy chứng nhận đã bị mất
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
Số ngày xử lý: 23
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: 1. Hồ sơ lập thành một (01) bộ, gồm: 1.1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (mẫu số 02/ĐK-GCN); 1.2. Bản sao chứng thực Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất trong thời hạn mười lăm (15) ngày. Trường hợp mất giấy do thiên tai hoả hoạn không phải có giấy niêm yết thông báo mất giấy nhưng phải có xác nhận của UBND cấp xã về việc


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm