Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Đất đai
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên, số thửa, tờ bản đồ, địa chỉ thửa đất, địa chỉ chủ sử dụng đất, CMND
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá năm (05) ngày làm việc
+ Bộ phận TN&TKQ: 02 ngày
+ Văn phòng ĐKQSD Đ: 03 ngày
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin đăng ký biến động (theo mẫu)
2/ Bản gốc GCN QSD đất
3/ Bản mô tả ranh, mốc giới thửa đất
4/ Tờ trình của UBND xã, thị trấn
5/ Đơn xin điều chỉnh tăng, giảm diện tích của người sử dụng đất


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm