Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Đất đai
Giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp chính sách xã hội, người có công cách mạng
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
Số ngày xử lý: 30
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết hồ sơ: 30 ngày làm việc
+ Bộ phận TN&TKQ: 02 ngày
+ Văn phòng ĐKQSD Đ: 16 ngày
+ Phòng TN-MT: 03 ngày
+ Phòng LĐ-TB&XH: 03 ngày
+ Chi Cục thuế: 03 ngày
+UBND : 03 ngày
Hồ sơ kèm theo
1/ Phiếu cung cấp thông tin
2/ Đơn xin giao đất [Mẫu số 02-ĐĐ1.doc]
3/ Biên bản xét giao đất của Hội đồng tư vấn giao đất
4/ Danh sách công khai các trường hợp được g


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm