Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Đất đai
Đăng ký biến động tách thửa và cấp giấy CNQSDĐ
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
Số ngày xử lý: 27
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Giấy CNQSDĐ bản gốc
2/ Đơn xin tách thửa [Mẫu 17- ĐK1.doc]
3/ Đơn xin đăng ký biến động [Mẫu 03-ĐK-GCN.doc]


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm