Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Đất đai
Đăng ký biến động thửa đất theo QĐ 53/2008/QĐ-UBND
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
Số ngày xử lý: 17
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: thời gian giải quyết ; 17 ngày làm việc
cơ quan xử lý: Văn phòng ĐKQSDĐ: 15 ngày, Bộ phận TN&TKQ; 02 ngày
phí và lệ phí; theo quy định hiện hành
Hồ sơ kèm theo
1/ Bảng gốc GCN QSD đất
2/ Đơn xin đăng ký biến động


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm