Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Đất đai
Chuyển nhượng, thừa kế tặng cho QSDĐ có trích đo thửa đất
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
Số ngày xử lý: 16
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết : 16 ngày làm việc
+ Bộ phận TN&TKQ: 01 ngày
+ Văn phòng ĐKQSD Đ: 11 ngày
+ Chi Cục thuế : 03 ngày
+ Bộ phận TN&TKQ: 01 ngày
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ khai lệ phí trước bạ
2/ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
3/ Bảng gốc GCN QSD đất
4/ Hợp đồng chuyển nhượng, thừa kế QSD đất


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm