Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Đất đai
Cấp GCNQSDĐ (có yêu cầu cấp nhà)
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
Số ngày xử lý: 28
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: + Thời gian giải quyết:
- Bộ phận TN&TKQ: 01 ngày
- Văn phòng ĐKQSD Đ: 15 ngày
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng : 05 ngày
- Phòng TN-MT: 03 ngày
- UBND : 03 ngày
+ Phí và lệ phí: 01 ngày (theo quy định hiện hành)
Hồ sơ kèm theo
1/ Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế QSD đất
2/ Đơn xin cấp GCN QSD đất (theo mẫu)
3/ Giấy xác nhận sở hữu nhà ở
4/ Biên bản cắm mốc giao đất h


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm