Cải cách hành chính

Vai trò đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh theo pháp luật hiện hành
Tác giả: Quang Duy .
Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.
Phường Vĩnh Điện tổ chức Hội nghị ra mắt Tổ Công nghệ cộng đồng và Tổ thực hiện Đề án 06 các khối phố
Tác giả: Như Minh .
Chiều ngày 23/5/2022, UBND phường Vĩnh Điện đã tổ chức Hội nghị ra mắt Tổ Công nghệ cộng đồng và Tổ thực hiện Đề án 06 các khối phố.
Uỷ ban nhân dân thị xã Điện Bàn tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quy trình chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Trong hai ngày 14 và 15/12, Uỷ ban nhân dân thị xã Điện Bàn đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quy trình chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.
Thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh lưu động và trả kết quả tại nhà cho công dân trên địa bàn phường Điện Nam Bắc
Tác giả: Minh Hậu .
Sáng ngày 8/10/2021 cán bộ Tư pháp phường Điện Nam Bắc đã thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh lưu động và trao giấy khai sinh tại nhà cho bà: Nguyễn Thị Cận – sinh năm 1967, hiện ở tại Khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam.
Đẩy mạnh công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, góp phần thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn thị xã
Tác giả: Mỹ Phan .
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã Điện Bàn tại Thông báo số 193/TB-UBND ngày 20/5/2021, kể từ ngày 01/7/2021, dừng việc tiếp nhận hồ sơ giấy, chuyển sang nhận hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp. Qua đó, cá nhân, tổ chức sẽ phải nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công khi thực hiện 66 thủ tục ở cấp huyện và 10 thủ tục ở cấp xã theo Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam.
Các tin khác:
• UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra công tác cải cách hành chính tại thị xã Điện Bàn
• Hội Người cao tuổi phường Điện Dương với công tác Hội năm 2017
• Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh làm việc với thị xã Điện Bàn
• 1100/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thị xã Điện Bàn năm 2016
• Điện Bàn với công tác Cải cách hành chính
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm