Hỏi đáp

 Thông tin bạn đọc
Người gửi Đỗ ninh Hải
Thời gian 8/4/2015 1:35:59 PM
Điện thoại
Email art_brother33@yahoo.com
Địa chỉ Điện Nam Đông
Nội dung Về việc phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng
Tập tin đính kèm Kinh_goi_UBND_Thi_xa_Dien_Ban.doc
Nội dung trả lời của cơ quan chức năng
Người gửi: Trần Thị Hoàng Vi ; Ngày gửi: 13/08/2015
Nội dung:
Tổng số Mẹ VNAH của thị xã đến thời điểm này là 2.171 mẹ, trong đó 185 Mẹ VNAH còn sống.

Hiện nay tất cả các mẹ VNAH của thị xã ít nhất đã được 01 đơn vị nhận phụng dưỡng

Quay về
Gửi câu hỏi

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm