Văn bản huyện

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 71 items in 4 pages
297-KH/TU 10/02/2020 Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo ...
85-KH/TU 07/01/2020 Kế hoạch của Thị ủy Điện Bàn học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, ...
108-HD/BTGTW 04/12/2019 Về học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo ...
54-KH/TU 22/01/2019 Kế hoạch của Thị ủy Điện Bàn Học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, ...
201-KH/TU 18/01/2019 Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong ...
02 /KH-UBND 05/01/2019 Kế hoạch tổ chức Chương trình phổ cập bơi năm 2019
24 /HD-UBND 05/01/2019 Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường trên địa bàn thị xã Điện Bàn
74-HD/BTGTW 20/11/2018 Về học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí ...
38-KH/TU 22/02/2018 Kế hoạch của Thị ủy Điện Bàn học tập chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập ...
130-KH/TU 31/01/2018 Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong ...
03/2018/TT-BVHTTDL 19/01/2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI MÔN BƠI, LẶN
52-HD/BTGTW 20/11/2017 Về học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo ...
115-KH/TU 20/10/2017 Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam về sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, ...
21-KH/TU 13/04/2017 Kế hoạch của Thị ủy Điện Bàn về tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
84-KH/TU 07/03/2017 Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ...
1998-CV/BTGTW 10/02/2017 Về việc sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
19-HD/BTGTW 17/11/2016 Học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
18-HD/BTGTW 10/11/2016 Về tuyên truyền thực hiện thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
13-KH/TU 18/10/2016 Kế hoạch của Thị ủy Điện Bàn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách ...
51-KH/TU 14/09/2016 Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong ...
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm