Văn bản huyện

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 71 items in 4 pages
BC-UBND 08/04/2021 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH nhiệm kỳ 2016 – 2021 và định hướng kế hoạch phát triển KT – XH nhiệm kỳ 2021 – 2026 của phường ...
20-KH/TU 02/04/2021 Kế hoạch của Thị ủy Điện Bàn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách ...
37-KH/TU 10/03/2021 Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong ...
35-KH/TU 04/03/2021 Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo ...
03 /TB-UBBC 19/02/2021 Hồ sơ ứng cử: - Đơn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân: thực hiện theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND; - Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ ...
04/HĐND 22/01/2021 Về việc triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử
04/BC-UBND 18/01/2021 Tổng kết hoạt động của UBND xã Điện Thắng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 phương hương, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
04/BC-UBND 18/01/2021 tổng kết hoạt động của Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Điện, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026
02/BC-UBND 15/01/2021 Tổng kết hoạt động của UBND xã Điện Phong nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
02/BC-UBND 14/01/2021 Tổng kết hoạt động của UBND xã Điện Quang nhiệm kỳ 2016-2021 Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
BC-UBND 08/01/2021 Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của UBND xã Điện Minh
BC-UBND 08/01/2021 Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của UBND xã Điện Minh
BC-UBND 08/01/2021 Tổng kết hoạt động của UBND phường Điện Nam Bắc nhiệm kỳ 2016-2021 Phương hương, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
01/BC-UBND 08/01/2021 tình hình thực hiện phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 của phường Vĩnh Điện
60/BC-UBND 14/12/2020 Đánh giá tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025
06-KH/TU 16/11/2020 Kế hoạch của Thị ủy Điện Bàn sơ kết 05 năm và biểu dương, khen thưởng gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách ...
BCTT-UBND 10/11/2020 Tình hình thực hiện phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 của thị xã Điện Bàn
312 / BC-UBND 10/11/2020 Tình hình thực hiện phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 của thị xã Điện Bàn
01-CT/TU 14/09/2020 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025
03-NQ/ĐH 28/07/2020 Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm