Văn bản huyện

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 41 items in 3 pages
4262/QĐ-UBND 29/04/2021 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025
25/BC-UBND 29/04/2021 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH nhiệm kỳ 2016 – 2021 và định hướng kế hoạch phát triển KT – XH nhiệm kỳ 2021 – 2026 của xã Điện ...
16/BC-UBND 28/04/2021 Tổng kết hoạt động của UBND xã Điện Hồng nhiệm kỳ 2016-2021 Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
17/BC-UBND 28/04/2021 Giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2026 của xã Điện Hồng
BC-UBND 28/04/2021 Tổng kết hoạt động của UBND xã Điện Thắng Bắc, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
BC-UBND 27/04/2021 Tổng kết nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP nhiệm kỳ 2016-2021 Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 của xã Điện Thọ
BC-UBND 26/04/2021 Tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 5 năm 2016- 2021 của phường Điện Ngọc
17/BC-UBND 26/04/2021 Tổng kết hoạt động của UBND xã Điện Trung nhiệm kỳ 2016-2021 Phương hương, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
22/BC-UBND 22/04/2021 Tổng kết hoạt động của UBND xã Điện Thắng Trung nhiệm kỳ 2016-2021 phương hương, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
77 /BC-UBND 22/04/2021 Tổng kết hoạt động của Ủy ban nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026
13/BC-UBND 19/04/2021 Tổng kết hoạt động của UBND xã Điện Tiến nhiệm kỳ 2016- 2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
17/BC-UBND 16/04/2021 Tổng kết hoạt động của Ủy ban nhân dân phường Điện Dương, nhiệm kỳ 2016- 2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021- 2026
BC-UBND 15/04/2021 Tổng kết hoạt động của UBND phường Điện Nam Trung nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
20/BC-UBND 13/04/2021 Tổng kết hoạt động của UBND xã Điện Phước nhiệm kỳ 2016-2021 phương hương, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
BC-UBND 08/04/2021 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH nhiệm kỳ 2016 – 2021 và định hướng kế hoạch phát triển KT – XH nhiệm kỳ 2021 – 2026 của phường ...
03 /TB-UBBC 19/02/2021 Hồ sơ ứng cử: - Đơn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân: thực hiện theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND; - Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ ...
04/HĐND 22/01/2021 Về việc triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử
04/BC-UBND 18/01/2021 Tổng kết hoạt động của UBND xã Điện Thắng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 phương hương, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
04/BC-UBND 18/01/2021 tổng kết hoạt động của Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Điện, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026
02/BC-UBND 15/01/2021 Tổng kết hoạt động của UBND xã Điện Phong nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm