130 /BC-UBND Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, công tác trọng tâm tháng 8/2016.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 25/08/2016 .Lượt xem: 6355 lượt.
- Chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác được giao; chương trình công tác trọng tâm tháng 7 và quý III/2016 của thị xã, ngành, địa phương. - Chỉ đạo công tác sản xuất vụ Hè – Thu 2016; thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. - Tập trung tổ chức tốt cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 đúng theo yêu cầu của tỉnh. - Chuẩn bị nội dung, phối hợp tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư.
Download Báo cáo số 130/BC-UBND